Wycena fundamenty

Do wyceny indywidualnej potrzebujemy następujących informacji:

  1. rzuty parteru i poddasza domu
  2. badania gruntowe lub inne dane o gruncie
  3. miejscowość planowanej inwestycji
  4. planowany termin inwestycji
  5. planowany materiał/technologia budowy domu
  6. krótki opis - spadek terenu , uskoki